Jezdecký tábor

Pozor: některé zdravotní pojišťovny dávají příspěvek na tábor.

FKSP - zeptejte se svého zaměstnavatele na možnost úhrady táboru Vašich dětí.

 

Termíny pro rok 2022

 

Cena 4000Kč

1. turnus    3.7. - 8.7.          15 míst

2. turnus    10.7. - 15.7.       15 míst

3. turnus    17.7. - 22.4.       15 míst

4. turnus    24.7. - 29.7.       15 míst

5. turnus    31.8. - 5.8.         15 míst

6. turnus    7.8. - 12.8.         15 míst

7. turnus    14.8. - 19.8.       15 míst

8. turnus    21.8. - 26.8.       15 míst
 

 

Šestidenní pobyty pro začínající i pokročilé od šesti let. Na turnus se přijímá dvacet účastníků (k dispozici 10 koní od poníků až po sportovní koně).

Mimo ježdění na jízdárně i po okolí je zajištěn zajímavý táborový program, hry, koupání atd.

 

Odborné zajištění

  Cvičitelé jezdectví, kvalifikovaný vedoucí dětských táborů, zdravotník dětských zotavovacích akcí. Pomocní trenéři a instruktoři .

 

Přijímáme přihlášky na letní tábory

1. krok zaslání emailu se jmény účastníků a požadovaným termínem (turnus) na svobodny.statek@seznam.cz

2. krok přijde odpověď s variabilním číslem a přihláškou.

3. krok vyplnit přihlášku a zaslat zpět na email. Závazná přihláška

 

Program  

- teoretická a praktická příprava koně na vyjížďku

- jízda na koni především v okolním terénu a lesích

 

- doprovodný program - společenské hry

 

Stravování: Oběd dováží dodavatel, snídaně a večeře studené, svačina 2x denně (ovoce nebo sušenka apod.)
 

Kapacita: 20 dětí

Věk: 6 - 18 let

Ubytování: V prostorách venkovského statku.  2 pokojíky zděné (4 lůžka, 3 lůžka) 3 pokojíky v podkroví (5 lůžek,5 lůžek,5 lůžek,) . Koupelna se dvěma sprchama, . 2 záchody v budově splachovací, 2 záchody mimo budovu "kadibudky"

 

 

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBOR ?

Nabídka táborů je neuvěřitelně široká, můžete si vybrat z táborů v budovách, stanových, putovních, dvou-třítýdenních, sportovních, jezdecké tábory atd. Jak správně vybrat tábor pro svoje dítě?

Bezpečnost

Každý provozovatel i hlavní vedoucí tábora musí mít na zřeteli především bezpečnost svěřených dětí a vedoucích. Správný tábor je nahlášený na příslušnou hygienickou stanici, obecní úřad a mít zajištěné dostupné zdravotnické zařízení. Pracovníci tábora, vedoucí i praktikanti jsou řádně proškoleni a dbají na bezpečnost svoji i dětí v průběhu celého tábora. Každý správný tábor má táborový řád, který děti i vedoucí znají a dodržují.

Cena

Nelze poradit, jaká cena tábora je nízká a jaká moc vysoká. Cena tábora by neměla být rozhodujícím kritériem pro jeho výběr je třeba uvážit nejrůznější kritéria- druh ubytování, program tábora, u koní pak zda je k dispozici krytá jízdárna, venkovní jízdárna (ne louka), počet koní a počet dětí na 1koně, další doprovodný program, náklady se tak mohou velmi lišit. Je třeba rozlišit komerční tábory, a tábory, které pořádají neziskové organizace a skupiny dobrovolníků. Na správném táboře je cena stanovena tak, že děti ani rodiče již nebudou mít v souvislosti s táborem žádné další výdaje.

Důvěryhodnost

Důležité je zajistit si o organizátorovi tábora dostatek informací. Nejlepší je poslat dítě na tábor, který vám doporučí známí na základě vlastních zkušeností, to se ale vždy nepodaří. Důležité je mít možnost se na vše vyptat hlavního vedoucího, pokud je vše v pořádku, jistě vám poskytne všechny požadované informace. Důležitým znakem důvěryhodnosti je ochota. Záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, která má v pořádání táborů dlouholetou tradici, svědčí toto také o důvěryhodnosti.

Hygiena

Správný tábor je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti nahlášen na hygienickou stanici (pokud je na něm více než 30 účastníků). Bez obav se na to zeptejte hlavního vedoucího. Vzhledem k tomu, je v současné době bezpečnější poslat dítě na tábor, kde je počet dětí vyšší než 30 účastníků

Informovanost

Dobrá komunikace mezi vámi a organizátorem tábora je vždy základem oboustranné spokojenosti. Především musíte mít jasno o ceně tábora, o případných stornopoplatcích. Před začátkem tábora byste měli být vybaveni dostatkem informací - o odjezdu a příjezdu, adresa tábora, telefonním čísle na hlavního vedoucího, případně zdravotníka, seznamu vybavení, nejlépe v písemné podobě. Komunikace musí být vzájemná, je důležité poskytnout hl. vedoucímu nebo zdravotníkovi pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte. Je znakem zodpovědnosti vedoucího tyto informace požadovat.

Kvalifikace

V žádném právním předpise není v současné době zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí ani další pracovníky tábora absolvovat jakékoli školení (výjimkou je zdravotník). Záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, která má v pořádání táborů dlouholetou tradici nebo pracuje s dětmi celoročně, je pravděpodobné, že se vedoucími stali ti, kdo na tábory této organizace jezdili nejprve jako děti nebo s dětmi celoročně pracují. Takoví vedoucí budou mít dostatek zkušeností, které si trvale rozšiřují a prohlubují. Pozitivem pro tábor jsou pracovníci s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi.

Program

Program správného tábora by měl být co nejvíce různorodý a měl by dětem dávat prostor pro seberealizaci, měl by v dětech rozvíjet dobré vlastnosti. Programem se prolíná celotáborová hra, jejíž motivace většinou ovlivňuje veškeré táborové dění.

Rozvoj

Na tábor neposíláte dítě ani za trest, ani přečkat část prázdnin. Správný tábor umožní dítěti rozvíjet jeho osobnost a kromě hezkých zážitků z programu by mu měl přinést také nové zkušenosti a znalosti. Na správném táboře se dítě naučí samostatnosti a je schopné řadu problémů řešit bez rodičů – tím získává také tolik potřebnou sebedůvěru a chuť se o problémech bavit a vyjadřovat svoje názory (tyto vlastnosti využije jak v běžném životě, tak ve škole).

Stravování

Strava 5x denně a neomezený pitný režim jsou samozřejmostí každého správného tábora. Kuchyně i uskladnění zásob potravin musí odpovídat hygienickým předpisům. Jídelníček musí být dostatečně pestrý.

Zdravotní zajištění

Stejně jako na bezpečnost dětí i vedoucích, dbá hlavní vedoucí i na zdraví všech účastníků tábora. Na každém táboře by měl být po celou dobu přítomen zdravotník, který se účastní táborového programu a je vždy připraven pomoci. Zdravotník je profesionál nebo musí projít příslušným školením, opravňující k výkonu funkce zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Vaší povinností je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, dále od vás vyžaduje léky, pokud je dítě užívá pravidelně a další skutečnosti, týkající se zdravotního stavu dítěte. Po skončení tábora vám poskytne kompletní informace o případných zdravotních komplikacích, důležité jsou informace týkající se výskytu klíšťat u vašeho dítěte.