Členství v JK

Členství v JK

   Jedná se o jezdecký kroužek pro děti z okolí, kroužek je veden pod trenérem

 od 15 do 18hodin. Platí se členské příspěvky za měsíc.